Mapas actualizados de tódalas temáticas e lugares do mundo!
Comparte e emprega información doutros usuarios.

Si un usuario modifica a información dun mapa que eu teño engadido a un ikiMapa, ¿aféctame?

Si un usuario modifica a información dun mapa que eu teño engadido a un ikiMapa, ¿aféctame?

Cada vez que engades un mapa a un ikiMapa estás creando unha especie de vínculo entre o teu ikiMapa e cada un dos mapas que o compoñen. Si algún deses mapas é actualizado, esas modificacións reflíctense en tempo real no teu ikiMapa.