Mapas actualizados de tódalas temáticas e lugares do mundo!
Comparte e emprega información doutros usuarios.

¿Qué son mapas favoritos?

¿Qué son mapas favoritos?

Os mapas favoritos son aqueles mapas, teus ou doutros usuarios, que por algún motivo gústanche ou resúltanche interesantes e lle engades un marcador para poder acceder nun futuro a eles de forma rápida.
Dende o teu perfil tes unha sección onde se listan tódolos teus mapas favoritos.
Podes engadir como favoritos tantos mapas como queiras, sen limitación no número máximo.