Mapas actualizados de tódalas temáticas e lugares do mundo!
Comparte e emprega información doutros usuarios.

¿Qué é un ikiMapa?

¿Qué é un ikiMapa?

Como definición rápida, un ikiMapa é un conxunto de varios mapas, de xeito que é posible visualizar superposta a información de todos eles. Ou expresado de forma máis gráfica:

Os mapas que compoñen un ikiMapa poden ser nosos ou de outros usuarios. Para engadir un mapa a un ikiMapa temos que acceder á pantalla do propio mapa que queremos engadir e facer clic na opción “Engadir a ikiMapa”. Poderemos engadir ese mapa a algún dos ikiMapas que xa tivésemos creados, ou podemos crear un novo.
Si creamos un novo teremos que cubrir o seu nome, as etiquetas e, opcionalmente, a descrición.
O listado de ikiMapas de cada usuario está accesible dende o seu perfil, na pestana “ikiMapas”.