Mapas actualizados de tódalas temáticas e lugares do mundo!
Comparte e emprega información doutros usuarios.

¿Podo crear un ikiMapa cun único mapa?

¿Podo crear un ikiMapa cun único mapa?

Si, é posible ter un ikiMapa que conteña un único mapa, pero non é o máis útil. O verdadeiro potencial dos ikiMapas é que podes ver de forma simultánea a información superposta de varios mapas.