Mapas actualizados de tódalas temáticas e lugares do mundo!
Comparte e emprega información doutros usuarios.

¿Para qué serven as canles?

¿Para qué serven as canles?

Un xeito de ter organizados os mapas é mediante a creación de canles. Unha canle é un listado de mapas que comparten algunha característica. Por exemplo, podemos ter unha canle cos mapas dos nosos amigos, unha canle con mapas relacionados coa natureza ou os deportes, unha canle de mapas da nosa cidade…
Pódense crear tantas canles como se queira, e poden conter mapas nosos ou doutros usuarios. Simplemente temos que acceder a un mapa e dende alí facer clic na opción “Engadir a canle” e seleccionar algunha das canles que xa temos, ou crear unha nova.
O listado de canles de cada usuario esta dispoñible dende o seu perfil, na pestana “Canles”